Sammanfattning vecka

2018-02-19 08:35:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Poloisrutan Knivsta

Medborgarlöfte
Polisens och Kommunens gemensamma löfte för 2018 är nu påskrivet och klart. Kommer under veckan att läggas ut på polisens hemsida och en redovisning sker i nästa veckas polisruta. Löftet påminner om förra årets men några nya utfästelser finns med. Huvudinriktning är samverkan och det rent polisära att ha så mycket närvaro i Knivsta som situationen tillåter, vi gör vad vi kan med de resurser vi har.

Sportlov
Ja då är det sportlov och ungdomar har förmodligen massor med fritid. Det brukar kunna innebära det som vi skrivit om här tidigare, vuxenfria fester som lätt kan urarta. Så för era barns skull, får ni nys om något event så meddela någon som kan kolla upp det, exempelvis fritidsgårdspersonal eller polis.
Behov av lite extra tillsyn då förstås kan finnas under lovveckor, ut och natt-vandra !

Nattvandring                                                                                     Så kontaktar du via FB, Nattvandring.nu Alsike eller via mail                         alsike@nattvandring.nu eller nattvandrare i Knivsta på FB Nattvandring.Nu Knivsta Centrum eller via mail knivstacentrum@nattvandring.nu

Grannsamverkansutbildning
Den 13 mars 19.00 i Kommunhuset. Ingen föranmälan. Förbättra dina chan-ser att undvika inbrott hemma, kom på utbildning och starta grannsamverkan i området där du bor

Viltolyckor
Fortsätter varje vecka med många olyckor. Sänk farten och läs av terrängen bredvid vägen så minskar du risken att köra på vilt. DU vet vad du är skyldig att göra om olyckan är framme, men här kommer en påminnelse :

• Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
• Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
• Ring 112 och anmäl olyckan.
• Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som inform-ation till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
• Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet för-svann efter kollisionen.

12 - 18  februari

NÅGRA GENOMFÖRDA POLISINGRIPANDEN

Antal 

Olaga hot  Mot personal i butik, 2 gärningspersoner identifierade

1

Narkotikabrott  Innehav

1

Handräckning

3

Trafikolycka  Brott mot väjningsplikt, böter på plats

1

Trafikolyckor, singelolycka med personskada

1

Böter trafikbrott  1 körkort omhändertaget i avvaktan på återkallelse

2

TIPS om brott m.m. från allmänhet

25

Kontrollerade Personer/Fordon

27

                                                                                                                      

ETT URVAL AV HÄNDELSER OCH ANMÄLDA BROTT

ANTAL

Anmälningar Smitning trafikolycka Vi flera tillfällen under veckan har förare av motorfordon underlåtit att anmäla att man kört på stolpar eller andra motorfordon.

3

Anmälan miljöbrott.  3 misstänkta har eldat material på tomt som orsakat olägenhet för andra

1

Viltolyckor 

3

Poliskontoret är öppet onsdagar 14.00 – 17.00
                   (eller boka tid, kontakta Kommunpolisen i Knivsta via 11414)
Se händelser: https://polisen.se/Uppsala_lan/Aktuellt/Handelser/        
Anmäla brott eller lämna tips:  Ring 114 14 eller lämna tips via:        https://polisen.se/Uppsala_lan/system/Formular/Epost-tipsformular/Tipsa-polisen-i-Uppsala-lan/
 
        Pågående brott / färsk gärning: Ring 112  

 

Se händelsen på polisen.se