Sammanfattning vecka

2018-02-05 17:29:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Polisrutan Knivsta

Utvecklingen av anmälda brott i Knivsta kommun 2017. Hur gick det  ?
Via polisens brottsstatistiksystem STATUS redovisas här alla anmälda brott och några exempel på kategorier av brottstyp och specifika brott som är extra aktuella.

Knivsta kommun

2014

2015

2016

2017

Förändring 2016/2017

Alla anmälda brott

1506

1618

1880

1513

-19,50%

Alla våldsbrott

120

123

145

114

-21,40%

Alla typer av stöldbrott

296

361

478

337

-29,50%

Alla olika narkotikabrott

104

81

117

105

-10,20%

Alla typer av ofredanden

58

64

62

41

-33,80%

Trafikbrott

203

239

243

213

-12,30%

Skadegörelse ink klotter

99

93

132

137

-3,80%

Bostadsinbrott

9

16

24

31

+29,10%

 

 

 

 

 

 

 

 

Helhetsbilden är positiv, d.v.s. en nedåtgående trend för de flesta brott och en minskning med nästan 20 % på alla anmälda brott jämfört med 2016.  Sen kan man önska att polisen kunde göra mer, då skulle trafik och narkotikabrott öka som en självklar effekt. Skadegörelse är nog den kategori av brott som i dags-läget påverkas mest av låg anmälningsbenägenhet, massor av klotter kunde ses i Knivsta under 2017 och borde ha betytt betydligt fler anmälda brott.
 ANMÄL !
Den mest tråkiga är förstås bostadsinbrott där våren 2017 var minst sagt en ”All time high” Med ett par undantag så var alla dessa inbrott utförda före 14 juni, så hösten var lugn. Vad det beror på är svårt att säga, polisen vill ju gärna tro att vår långsiktiga satsning på Grannsamverkan har burit frukt efter som-maren men självklart finns det andra påverkansfaktorer. Forskning säger att en aktiv Grannsamverkansgrupp kan minska sin risk att bli utsatt med 26 %.
Och vi har haft en del inbrottsförsök under hösten som avbrutits, bl.a. av ob-servanta grannar. Nästa Grannsamverkansutbildning kommer att ske den :
13 mars kl 19:00 i Kommunhuset. Välkomna !

Vapenamnestin
Polisstationen i Uppsala tar emot skjutvapen och ammunition under amnestin den 1 februari till den 30 april.Alltså inga vapen till poliskontoret i Knivsta!
Inlämning sker via endast via ingång på baksidan av polishuset Blanka.
Boka gärna tid för inlämning hos en vapenhandläggare på telefonnummer
010-567 71 77.  Läs mer :https://polisen.se/Uppsala_lan/Aktuellt/amnesti/
Nattvandring                                                                                 Äntligen har nattvandringen i Alsike kommit igång så nu finns det inga ursäk-ter längre att inte engagera sig för våra ungdomar i Alsike. Så kontakta arran-gören via FB, Nattvandring.nu Alsike eller mail alsike@nattvandring.nu och anslut dig.
Sen tidigare finns även Nattvandrare i Knivsta på FB Nattvandring.Nu Kniv-sta Centrum eller mail knivstacentrum@nattvandring.nu
Passansökan och nationellt ID kort                                            Du slipper nu köa på polishuset i Uppsala, boka tid på polisens hem sida https://polisen.se/Uppsala_lan/Service/Pass-och-id-kort/                                                                                                                      
Mobiltelefon vid bilkörning
Från den 1 feb 2018 träder den nya paragrafen i Trafikförordningen i kraft vilket, precis som tidigare, innebär att aktiviteter som användning av mobilte-lefon och annan kommunikationsutrustning vid bilkörning endast får användas om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.
Det som är nytt i paragrafen är :
”Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen”

29 januari – 4 februari

NÅGRA GENOMFÖRDA POLISINGRIPANDEN

Antal 

Drograttfylleri

1

Anträffat stulet släp

1

Snatteri i butik. Minderåriga

2

Brottsplatsundersökning

1

Böter trafikbrott (2 körkort omhändertogs i avvaktan på återkallelse)

7

Handräckning annan myndighet eller liknande

7

TIPS om brott m.m. från allmänhet

21

Kontrollerade Personer/Fordon

50

                                                                                                                      

ETT URVAL AV HÄNDELSER OCH ANMÄLDA BROTT

ANTAL

Anmäld smitning trafikolycka.  I båda fallen finns förutsättningar att hitta de skyldiga tack vare vittnen

2

Viltolyckor 

8

 

Poliskontoret är öppet onsdagar 14.00 – 17.00
(eller boka tid, kontakta Kommunpolisen i Knivsta via 11414)
         Anmäla brott eller lämna tips:  Ring 114 14 eller lämna tips via:        https://polisen.se/Uppsala_lan/system/Formular/Epost-tipsformular/Tipsa-polisen-i-Uppsala-lan/
 
        Pågående brott / färsk gärning: Ring 112  

 

Se händelsen på polisen.se