Sammanfattning vecka

2018-01-29 11:35:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Polisrutan Knivsta

Polisens verksamhet i Knivsta kommun 2017. Hur gick det  ?
Polisens begränsade resurser har gett en minskad numerär på drygt 6% under 2017  i Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. Detta har inneburit att vi inte kun-nat prioritera områdespoliser till Knivsta. Trots minskningen så har insatserna i Knivsta i princip varit på samma nivå som 2016.  För att göra en jämförelse med antal HR enligt nedan kan sägas att enbart Gottsunda ligger på 2800 HR under 2017 varav många grova brott med tidsödande insatser.
Varför antal omhändertagna och gripna minskat kan ha flera orsaker, att antal brott generellt har gått ner är nog den största. Utvecklingen av brottsstatistiken kommer att redovisas i nästa veckas polisruta.
Förutom de redovisade polisingripandena nedan så sker även samverkan på strategisk nivå mellan polis och kommun och operativt främst med skola, so-ciala och fritidsgård enligt Medborgarlöftet för Knivsta kommun :

https://polisen.se/Uppsala_lan/Medborgarloften/Uppsala/Knivsta-kommun/

 

POLISINGRIPANDEN  I KNIVSTA  

2016

 2017

Antal Händelserapporter (HR), Alla registrerade ärenden

2778

2597

Fordon och personkontroller

1268

1208

Handräckningar Biträde andra myndigheter m.m.

76

70

Husrannsakningar Bostad / annan lokal

6

20

Brottsplatsundersökningar

25

32

Ringa Narkotikabrott Eget bruk

14

23

Tillsyn utskänkningstillstånd Restaurang

0

1

Rattfylleri

29

17

Traktorer i beslag för teknisk undersökning EPA / A traktor

3

3

Drog Rattfylleri

29

34

Trafikbrott som renderat i böter

139

116

FRIHETSBERÖVADE

 

 

Omhändertagna

16

8

Gripna Efterlysta, förberedelse stöld, stöld, misshandel m.m.

54

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsinbrott
Tisdag den 23 kl 17.45 tog sig 2 misstänkta gärningsmän in i en villa på Staffansvägen. Ägaren kommer hem och gärningsmännen springer från platsen. MODUS: Stege rest mot fönster och fönstret uppbrutet. Okänt vad som stulits.

Ungdomsfest som spårade ur
Som ni kunde läsa i förra veckans Polisruta så var det återigen en fest i Vass-sunda Bygdegård Lördagen den 20:e januari. Efter att ha fått lite mer kött på benen så kommer här mer information, främst riktat till er tonårsföräldrar.
Vad hände  ?  Ja en privat fest i bygdegården lades förstås ut på Sociala me-dier och anstormingen blev massiv, som vanligt när det är en vuxenfrifest på gång.  Bl.a. så svängde en fullastad UL buss upp framför bygdegården och släppte av massor med ungdomar, hur nu det gick till ?  Efter att festen växt oöverstigligt så var det definitivt öppen sprithantering utanför och obekräftade uppgifter om droghantering inomhus och uppemot 300 ungdomar på platsen. Minderåriga blir ditskjutsade av vuxna, som släpper av sina telningar och försvinner.
INGEN vuxen ringer till polisen trots kaoset på platsen för att ställa frågor eller informera utan det är det flera ungdomar själva som är på plats som tycker det börjar bli väl stökigt som ringer polis. När då polisen kommer till platsen är allt utom kontroll och börjar snart föräldrar anlända för hämtning, några har synpunkter på hur polisen kan låta detta ske.  Ni vet antagligen att era barn ska på en vuxenfri fest på landet i en stor lokal men INGEN, absolut INGEN vuxen ringer och frågar eller informerar polisen vad som är på gång !
HUR TÄNKTE NI som låter era minderåriga vara på en plats där alkohol och droger flödar, utan att ifrågasätta eller ens ringa polisen ?  Och att ställa frågor, att våga säga nej eller åtminstone kontrollera vad som händer är väl vad för-äldraskap handlar om ? Hör av er nästa gång innan så kan vi tillsammans kolla upp vad som är på gång.
Ingen skugga ska falla på arrangören av festen, det sköttes som man kan be-gära om man nu vågar arrangera en privat öppen fest utan vuxennärvaro.

 

22 - 28 januari

NÅGRA GENOMFÖRDA POLISINGRIPANDEN

Antal 

Drograttfylleri.

1

Anträffade stulna fordon

2

Gripna för stöld i butik

3

Bostadsinbrott

1

Brottsplatsundersökning

1

Trafikolyckor, 1 med smitning och 1 med personskada

2

Böter trafikbrott (1 körkort omhändertogs i avvaktan på återkallelse)

2

Handräckning annan myndighet eller liknande

1

TIPS om brott m.m. från allmänhet

22

Kontrollerade Personer/Fordon

30

 

                                                                                                                     

ETT URVAL AV HÄNDELSER OCH ANMÄLDA BROTT

ANTAL

Cykelstöld  

1

Viltolyckor 

5

                      Poliskontoret är öppet onsdagar 14.00 – 17.00
           (eller boka tid, kontakta Kommunpolisen i Knivsta via 11414)
Se händelser: https://polisen.se/Uppsala_lan/Aktuellt/Handelser/        
Anmäla brott eller lämna tips:  Ring 114 14 eller lämna tips via:        https://polisen.se/Uppsala_lan/system/Formular/Epost-tipsformular/Tipsa-polisen-i-Uppsala-lan/
 
        Pågående brott / färsk gärning: Ring 112  

 

Se händelsen på polisen.se