Assisticum Handelsbolag

Uppsala län

Information

Assisticum Handelsbolag är ett av många verksamheter som finns i Knivsta. Det är nämligen den kommunen som Assisticum Handelsbolag finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Assisticum Handelsbolag som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 2005-02-18.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Assisticum Handelsbolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-6035580.

Knivsta arbetar för att verksamheter som Assisticum Handelsbolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Assisticum Handelsbolag. Det finns flera verksamheter i Uppsala län.

Anordna och administrera assistans enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och lag (1993:389) om assistansersättning, LASS. I samband med detta informera och utbilda personliga assistenter.

Firmatecknare för Assisticum Handelsbolag är följande:
Firman tecknas av bolagsmännen var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Assisticum Handelsbolag och det är följande personer, Sjöberg, Ulf Erik som är född 1949 och har titeln Bolagsman, Sunesson, Tor-Björn Sigvard som är född 1966 och har titeln Bolagsman,

Organisationsnummer för Assisticum Handelsbolag är 969708-5562.