Eldoform Sverige Kommanditbolag

Uppsala län

Information

I Knivsta finns det ett Kommanditbolag som heter Eldoform Sverige Kommanditbolag. Det finns flera bolag som liknar Eldoform Sverige Kommanditbolag i Uppsala län. Knivsta är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1990-03-13 så har Eldoform Sverige Kommanditbolag varit registrerat. Idag är Eldoform Sverige Kommanditbolag och det finns fler bolag som är det i Knivsta.

Vill man komma i kontakt med Eldoform Sverige Kommanditbolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Kurvallen , 741 92, Knivsta. Vi ni istället prata med Eldoform Sverige Kommanditbolag så kan ni göra det på 08-4460750.

Uppdrag inom bygg- och industrisektorn för genom- förande av projekt, handel med värdepapper och fast egendom samt agenturverksamhet. utbildning och försäljning av bygg- och eldningsrelaterade produkter samt konsultation av demsamma.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Lindén, Kaj Ove som är född 1967 och har titeln Komplementär, Lindén, Susanna Linnea som är född 1978 och har titeln Kommanditdelägare, .

; LINDÉN, KAJ OVE .

Eldoform Sverige Kommanditbolag har 916843-8126 som sitt organisationsnummer.